Duurzame wijkontwikkeling

Meerjarig met elkaar bouwen op basis van samenwerking en vertrouwen 

We willen wijken met elkaar ontwikkelen, waarbij we de levenskwaliteit van alle bewoners verhogen, de sociale cohesie versterken en duurzaamheid bevorderen. 

Van individuele zelfredzaamheid naar verbonden samenredzaamheid

Voor ons liggen grote maatschappelijke uitdagingen, waarvan de gevolgen in kwetsbare wijken al langer zichtbaar zijn. Lage sociale cohesie, slechte woonomstandigheden en verminderde toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en arbeidsmarkt vergroten deze uitdagingen. 

Met Buurtvolk versterken we de buurt door de actieve inzet van buurtbewoners zelf, vanuit het vertrouwen dat er in elke wijk een schat aan kwaliteit zit. Bewoners bouwen hun eigen gemeenschap. Door elkaar te leren kennen, samen activiteiten te organiseren en elkaars talent te erkennen en benutten, versterken we de samenredzaamheid. 

Wij zijn Buurtvolk en hebben met elkaar - in eerdere projecten - ruime ervaring opgedaan in kwetsbare wijken in oa. Rotterdam, Den Haag, Leiden, Rijswijk, Alphen aan de Rijn, Dordrecht, IJsselstein en Amsterdam.  

Onze ervaringen in allerlei wijken hebben ons geleerd dat werk en (wijk)ontwikkeling de beste zorg zijn. Mensen vragen om mee te doen, te betrekken, actief te worden en dit (waar nodig) te begeleiden. Gewoon met elkaar - en met lokale partners - werken aan een betere wijk - op basis van gezond verstand. Gelukkig laat ook tal van wetenschappelijke onderzoek zien hoe succesvol die aanpak is.

Buurtvolk: een actief netwerk van buurtbewoners 

Buurtvolk wil álle kwetsbare wijken van Nederland versterken met lokale teams van actieve mensen. Deze teams creëren met elkaar maatschappelijk toegevoegde waarde. Voor de buurt, door de buurt en daarmee voor de hele Nederlandse samenleving. Zo ontstaat een waardevol landelijk netwerk.

Uitdagingen

Feitelijk staat niets ons in de weg. Er zijn maatschappelijke uitdagingen maar ook bewezen oplossingen. Maatschappelijke initiatieven zijn echter vaak beperkt schaalbaar en ontvangen vaak tijdelijke financiering. Wij kiezen daarom voor het volgende: 

Het is tijd voor betere oplossingen

Met Buurtvolk creëren we actieve communities die mens én wijk versterken. Met direct voordeel (korte termijn) voor bewoners en de buurt en grote positieve effecten op langere termijn.

Buurtvolk bij jou in de buurt (lokaal) 

Elke wijk krijgt een zelfsturend team van 15 - 25 personen die maatschappelijke activiteiten verrichten in de wijk waarin ze wonen. Zij werken voor en samen met andere buurtbewoners op basis van gezond verstand 


De activiteiten worden verricht op 6  thema’s:
De Buurt
Schoon, heel, veilig houden en mooier maken
Community/Gemeenschap
Organisatie en samenwerking met andere bewoners en partners in de wijk 
Informele zorg
Eenzaamheid- en armoedebestrijding, vervoer, praatje
Duurzaamheid
Voorlichting, circulariteit, urban-mining, energietransitie
Persoonlijke ontwikkeling
Vaardigheidstrainingen en voorlichting
Gezondheid
Voorlichting, beweging, voeding


Teamleden krijgen training en professionele ondersteuning


Teamleden ontvangen een (onkosten)vergoeding voor ontwikkeling,  activiteit en het bouwen van een netwerk in de buurt

Overkoepelende Stichting Buurtvolk

Lokale teams worden 100% geholpen met een professionele, landelijke organisatie die: 


Financieel zelfstandig en onafhankelijk is
Vooraf gefinancierd met een vastgesteld maatschappelijk rendement


Lokale Buurtvolk teams opzet en blijft ondersteunen
Organisatie, training en begeleiding, administratie en ICT


Buurtvolk als concept verder ontwikkelt
We leren van elkaar en goede voorbeelden gebruiken we graag en we helpen met sociale media en rapportage 


Beschikt over een landelijk netwerk van ervaren professionals en mede daardoor eenvoudig kan opschalen

De bewezen oplossing is werk en (wijk)ontwikkeling

Buurtbewoners werken en leren op vrijwillige basis in de buurt zelf. Zij doen daarbij iets voor zichzelf, voor naasten, voor medebewoners en voor hun eigen leefomgeving. Ze creëren een groter sociaal netwerk in de wijk, leren nieuwe dingen, worden actiever en krijgen door een (onkosten)vergoeding meer financiële armslag.

Dat zorgt voor meer veerkracht, een betere gezondheid, vertrouwen en meer cohesie.  En daardoor krijgt de wijk weer een stevig fundament. 

Schaalbare impact met rendement

Elke grote of kleine stad, elk dorp heeft wel een kwetsbare wijk (denk aan; lage sociale cohesie, lage leefbaarheid, multi-problematiek, etc). Buurtvolk kan daarin snel starten en vanaf dag 1 het verschil maken. Met een team dat direct aan de slag kan. Rekening houdend met de lokale situatie, wijkpartners en initiatief en inzet van bewoners zelf.

In 2023 starten we en schalen vanaf 2024 verder op. In iedere wijk voor minimaal 4-6 jaar, want herstel van cohesie en onderling vertrouwen vraagt tijd.

Met een Buurtvolk team ontstaat direct rendement en participatie in de wijk. Deze toegevoegde waarde groeit gestaag mee met de groei van het aantal deelnemers en activiteiten. We versterken sociale infrastructuur, informele zorg en de leefbaarheid in de wijk. Daarmee werkt Buurtvolk preventief en leveren we sociaal en financieel rendement. In de eerste plaats voor bewoners en daarnaast voor gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen. De investering in Buurtvolk wordt terugverdiend door besparing op en preventie van hoge maatschappelijke kosten op o.a. participatie, zorg, wonen, cohesie en de energietransitie.

*Bewezen effecten uit wetenschap en praktijk

Tal van onderzoeken* en recente ervaring* uit de praktijk – ook van onze eigen projecten in Rotterdamse en Haagse wijken waaronder Feijenoord, Afrikaanderwijk, Delfshaven, Katendrecht, Charlois en Bouwlust - laten zien hoe succesvol deze aanpak is.

Participatie in de wijk neemt toe

Per wijk worden in het eerste jaar tussen de 5.000 en 10.000 uren extra maatschappelijk ingezet

Positieve effecten voor deelnemers
Deelnemers ervaren directe positieve effecten op de gebieden taal, sociaal netwerk, zingeving, dagelijks leven en thuissituatie, mentale, lichamelijke en financiële gezondheid

Positieve effecten voor de wijk
Verbetering van de leefbaarheid waarbij de wijk schoner, veilig en mooier wordt. Door bewoners zelf met een hoog doe-gehalte

Informele zorg voor elkaar

Stijgt door zorg met aandacht, tijd en aanwezigheid op basis van gezond verstand

Positieve effecten voor mede-bewoners
Het groeiend netwerk in de wijk versterkt de sociale omgeving van deelnemers, familie, buren en andere wijkbewoners. En dat effect is blijvend 

Sociale cohesie stijgt
Voor deelnemers en betrokkenen neemt de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie van de wijk toe

* Min. VWS - 'Wozo', WRR - 'Kiezen voor houdbare zorg'
* Movisie - 'Een buurt voor iedereen'
* Allekanten - 'Effectmonitoring' (MKBA)  

Het kan zoveel beter in Nederland

Buurtvolk draagt bij aan een stevig fundament voor het Nederland van de toekomst. Met lokale teams die professioneel ondersteund worden. Gericht op het aanwezig potentieel van mensen, op veerkracht en op samenwerking. We investeren in gezonde mensen en gezonde wijken en lossen – ook preventief - sociaal-maatschappelijke problemen in de wijk op.

Buurtvolk ondersteunt hiermee gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen bij de grote maatschappelijke en economische uitdagingen die zij hebben. Voor de lange termijn! 

Wil je in jouw wijk ook een Buurtvolk team ? We vertellen je graag hoe je direct Impact vanaf dag 1 kunt maken.   
Bel daarvoor met Luc Manders van Buurtvolk op 06 – 21 83 90 60.

Stuur ons een bericht

Wij horen graag van je!

    Powered by www.prelege.nl